International Interest Network

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

 

Stránky se tvoří ... Prosím o strpení ...
Přiďte pozdějí nebo se podívejte na na Anglickou či Německou mutaci ... 

IIN is a
International Interest Network
for international understanding, sustainability and cultural exchange.

On the following pages you will find information about the objectives,
activities and initiatives of IIN.
Milí přátelé ,

Pro ty z  vás, kdo mě neznají osobně, jmenuji se Claudia de Almeida.

Má vize spočívá v  oživení zámku pro pořádání různých akcí vedoucích k  lepšímu porozumění mezi lidmi a odlišnými kulturami, k  udržení kultur a kulturní propagaci. Pokud se nám podaří naši vizi naplnit, vytvoříme asociaci či klub, který nám pomůže přivést zámek zpět k  životu.

Jako centrum veškerých aktivit nabízím zámek z  12.století, který leží v  překrásném Českém Středohoří (ČR).

Vzhledem k tomu, že zámek vyžaduje renovaci, plánuji crowdfundingový projekt (CF). Jsem vyškolená fyzioterapeutka s  dalším lékařským vzděláním (masér, lázeňský asistent, lymfodrenážní terapeut, naturopat a psychoterapeut, věnuji se terapii otoků a mám další dovednosti z  oblasti konvenční i alternativní medicíny). Z  toho důvodu bych ráda přizvala všechny terapeuty k  spoluúčasti na našem projektu. Dále sháním umělce, řemeslníky, učitele, terapeuty, bio zahradníky, apod.Vítán je kdokoliv z  výše uvedených, kdo by mohl pomoci, přispět k  vzkétání našeho světa a vytvářet přátelštější místo k  žití.A zde je můj nápad:
Vytvoříme mezinárodní zájmovou síť .
Kdokoliv, včetně vás, může využívat naše produkty a dovednosti.

A jak to bude fungovat?
Kdokoliv, kdo nabízí služby spadající do oblasti našeho působení, se stane „poskytovatelem" a současně členem našeho projektu.

Jaké výhody vám členství přinese?

  • Osvobození od členského poplatku (10€ nebo 200Kč/měsíc)

  • Vstup zdarma na veškeré události pořádané zámkem

  • Prodej vašich produktů prostřednictvím naší sítě


Např.: Chcete přes naši síť prodat 1 ze svých obrazů. Zašlete nám jeho fotografii, požadovanou cenu (např. 100€) a pár informací o Vás. Máte-li webovou stránku, rádi ji propojíme s  tou naší.
Crowdfundingoví dárci od nás dostanou přidělené dárcovské číslo, na které mohou dostat např.10%ní slevu na produkty nabízené prostřednictvím naší sítě. To znamená, že za Váš obraz dárce zaplatí 90€. Pokud se kupující nerozhodne darovat nic, pak mu nebude přiděleno dárcovské číslo a zaplatí celou částku 100€, ze kterých mi si strhneme 10€  na podporu našeho projektu.

Jiný příklad: CD za 10€, sleva činí 1€, my ho prodáme za 9€ atd. Náš zámek můžete využívat pro své vlastní akce (např. koncerty, výstavy, workshopy, výuku, …)

Pochopili jste?
Jelikož očekáváme pestrou škálu nabídek produktů, je zapotřebí spolupracovat na individuálním plánování Vašich vlastních akcí. Například termín, trvání akce, pokoje, servisní poplatky, ubytování zdarma, apod. Vítán je samozřejmě kdokoliv, kdo chce podpořit CF projekt prostřednictvím „lajku" naší FCB stránky a jejím sdílením

https://www.facebook.com/kalich.cz

Máte-li nějaké penízky nazbyt, můžete podpořit náš CF projekt. Pokud máte zájem o to, nás podpořit, stát se členem klubu, potom Váš příspěvek bude činit 10€ (případně 200,-Kč) za měsíc.

Co získáte?

  • Podpoříte a zpropagujete síť lidí, kteří se osobně chtějí podílet na utváření lepšího světa

  • Prostřednictvím našeho newsletteru budete informování o našich akcích

  • Možnost socializovat se prostřednictvím naší sítě

  • Sleva ze vstupného na naše akce

  • Sleva na ubytování na našem zámku, odvíjející se od sezóny a událostí v našem kalendáři. Tato výhoda se vztahuje pouze na roční členství.


Práce na tomto projektu mě natolik baví, že se jí budu věnovat i v  případě, že náš CF projekt nebude fungovat podle našich představ. Bohužel, nastane-li tak, nebudu schopna poskytnout prostory zámku pro Vaše účely, nicméně síť bude fungovat i nadále a bude napomáhat výměně s  ostatními poskytovateli a potencionálními zájemci o vaše produkty, či služby.

Naše síť je navržena pro mezinárodní užívání! Máme dodavatele z  Německa, České republiky, Francie a Itálie. Současně jsme v  kontaktu s  dodavateli z  Kanady, Polska, Číny a Japonska. Samozřejmě v  případě zájmu můžete tento text šířit i dalším potencionálním poskytovatelům, máme jej k  dispozici v  němčině, angličtině a češtině.

Jste-li schopni tento text přeložit i do dalších jazyků a vzít si na starosti korespondenci v  tomto jazyce, rozhodně mi dejte vědět.

Jsem otevřena jakékoliv formě podpory a velmi vděčná za jakoukoliv konstruktivní kritiku.

Díky tomuto kreativnímu řešení se můžeme vzájemně podporovat a přispívat k  vylepšování porozumění mezi kulturami, udržování kultury, propagaci kultury, zdraví a sportu v  rámci mezinárodní výměny.

Zaujala jsem Vás?

Pak popřemýšlejte, co byste našim prostřednictvím nabídli.

Moc se těším na Vaši odezvu.

V úctě

Vaše Claudia de Almeida.
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky